Chuyên mục:

digital signage

wifi markeing
digital signage

Quảng cáo trên màn hình thông minh

Khả năng tạo các vùng trên bố cục màn hình và hiển thị các tài liệu khác nhau trong mỗi khu vực đó, rất phổ biến trên các nền tảng biển báo kỹ thuật số.

Xem ngay +