Chính sách bảo mật

Private Policy

Chính sách riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) liên quan đến các hoạt động của Công ty TNHH Công Nghệ VNDC (sau đây gọi là “VNDC” hoặc “chúng tôi“), liên quan đến  nền tảng Wifi (sau đây gọi là “Platform“) mà chúng tôi cung cấp cho các cá nhân và tổ chức (sau đây gọi là “Khách hàng“). Chính sách này mô tả cách thức VNDC xử lý các thông tin cá nhân của người truy cập Wifi (sau đây gọi là “bạn“) tại các địa điểm nơi mà Khách hàng của chúng tôi đang sử dụng platform để cung cấp dịch vụ Wifi miễn phí. Để hiểu cách thức Khách hàng của chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, bạn nên xem kỹ chính sách quyền riêng tư được công bố bởi chính Khách hàng của chúng tôi.

    1    CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

VNDC tuân thủ Luật an toàn thông tin mạng của Việt Nam, đồng thời cũng tương thích với Nguyên tắc an toàn thông tin cá nhân giữa Mỹ – E.U, Nguyên tắc an toàn thông tin cá nhân giữa MỸ – Thụy Sĩ, đã được quy định bởi Bộ Thương mại Mỹ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ các dữ liệu cá nhân từ các nước thành viên Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ.

Phù hợp với các nguyên tắc an toàn thông tin cá nhân của Việt Nam, giữa MỸ-CHÂU ÂU và giữa MỸ-THỤY SĨ, VNDC cam kết giải quyết các khiếu nại về sự riêng tư của bạn trong việc việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách bảo mật này đầu tiên nên liên hệ với VNDC tại hello@vndc.vn

VNDC cam kết liên hệ những khiếu nại bảo mật chưa được giải quyết liên quan đến nguyên tắc an toàn thông tin cá nhân giữa Mỹ-Thụy Sĩ Mỹ-Châu Âu đến một cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, là tổ chức BBB EU SAFE HARBOR, điều hành bởi Council of Better Business Burea. Xin vui lòng gửi bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại cho chúng tôi tới  hello@vndc.vn. Nếu bạn không nhận được sự xem xét kịp thời về khiếu nại của bạn, hoặc nếu VNDC không giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bạn, xin vui lòng truy cập vào trang web www.bbb.org/US/safe-harbor-complaints để biết thêm thông tin và gửi khiếu nại.

VNDC cũng tuân thủ Bộ quy tắc về phân tích vị trí thiết bị di động (Mobile Location Analytics Code of Conduct). Bộ quy tắc này đã được thiết lập như là một tiêu chuẩn công nghiệp rộng lớn để bảo vệ sự riêng tư của người tiêu dùng khi xử lý dữ liệu điện thoại di động của họ thu được trong các lần tới các địa điểm nơi mà Khách hàng của chúng tôi đang sử dụng Platform. Nó cũng định nghĩa các quy định cho các công ty công nghệ như VNDC để thông báo cho người tiêu dùng về quá trình phân tích vị trí và cung cấp cách thức hợp lý để người tiêu dùng loại bỏ chức năng này. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng dữ liệu vị trí cũng như là những lựa chọn của bạn, hãy liên hệ với VNDC.

    2    CHÚNG TÔI LÀM GÌ

VNDC cung cấp cho các doanh nghiệp một Nền tảng Wi-Fi mở (platform) giúp tăng cường việc chăm sóc khách hàng đang sử dụng Wi-Fi.

Khách hàng của chúng tôi có thể tự vận hành platform dưới danh nghĩa của họ, hoặc chúng tôi thay mặt họ vận hành như các dịch vụ trực tuyến. Để hiểu những gì Khách hàng của chúng tôi sẽ làm với những thông tin mà họ nhận được hoặc thu thập được, xin vui lòng tham khảo chính sách riêng tư của chính họ. Chính sách này áp dụng cho các thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập khi chúng tôi thay mặt họ vận hành.

Khi Khách hàng yêu cầu chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho họ, chúng tôi sẽ thay mặt họ thu thập thông tin, và sau đó Khách hàng sẽ chia sẻ một số thông tin, bao gồm cả thông tin tổng hợp, với VNDC. Thông tin tổng hợp là thông tin thu thập được về một nhóm người sử dụng, nhóm dịch vụ, hoặc các thiết bị mà không thể định danh ở mức cá nhân hoặc những dữ liệu đã được lược bỏ các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để đo lường xu hướng chung của ngành và chúng tôi có thể cung cấp thông tin tổng hợp cho toàn bộ các Khách hàng của chúng tôi.

    3    CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG GÌ?

Nền tảng của chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau khi bạn truy cập Wifi tại một địa điểm mà Khách hàng của chúng tôi sử dụng platform để cung cấp dịch vụ.

    •    Vị trí của thiết bị di động

Khi bạn di chuyển cùng với thiết bị di động (đã bật Wi-Fi hoặc Bluetooth) tới một địa điểm là nơi mà Khách hàng đang sử dụng platform, platform sẽ ghi nhận được những dữ liệu sau đây: sự hiện diện của thiết bị, cường độ tín hiệu, hãng sản xuất thiết bị (Apple , Samsung, vv), vị trí địa lý và một định danh duy nhất được gọi là địa chỉ MAC (Media Access Control) . Sự kết hợp của số và chữ này xác định một thiết bị cụ thể trong mạng Wi-Fi hoặc Bluetooth. Bởi vì địa chỉ MAC không tiết lộ danh tính thực sự của chủ sở hữu thiết bị hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, do đó thông tin cá nhân không thể bị lộ thông qua địa chỉ MAC. Chúng tôi sẽ liên kết địa chỉ MAC với các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sau đó.

Chúng tôi không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cho các mục đích bất lợi sau: tuyển dụng, khuyến mãi, tín dụng, điều trị chăm sóc sức khỏe, và bảo hiểm.

Chúng tôi chỉ thu thập và tổng hợp dữ liệu vô danh từ thiết bị của bạn vào các báo cáo cho Khách hàng của chúng tôi. Các báo cáo này được sử dụng bởi Khách hàng của chúng tôi cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như để cải thiện cách bố trí địa điểm, xác định thời gian cho chương trình khuyến mãi và bán hàng, đo lường tác động của quảng cáo, và thiết lập mức biên chế và giờ phục vụ.

    4    COOKIES

Cookies là các tập tin dữ liệu được đặt trên một thiết bị khi nó được sử dụng để truy cập các dịch vụ (“cookie”). Chúng tôi sử dụng Cookies tạm thời, nó hết hạn 24 giờ sau khi bạn truy cập vào Trang chào (trang đăng nhập Wi-fi), để đảm bảo rằng bạn truy cập vào cùng một Trang chào trong khung thời gian 24 giờ.

    5    CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG & CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và Khách hàng của chúng tôi, để duy trì hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu suất kinh doanh của chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi có quyền truy cập vào hầu hết các thông tin chúng tôi thu thập trên danh nghĩa của họ. Việc sử dụng thông tin được quản lý bởi các chính sách và phương thức bảo mật của họ, và Khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập trên danh nghĩa của họ với bên thứ ba. Để hiểu những gì Khách hàng của chúng tôi làm với các thông tin mà họ nhận được từ chúng tôi hoặc thu thập trực tiếp, xin vui lòng tham khảo chính sách riêng tư của họ.

Chúng tôi cũng kí kết hợp đồng với những nhà cung cấp dịch vụ (bên thứ ba) có trình độ và uy tín, chẳng hạn như cung cấp hạ tầng máy chủ (ví dụ: Amazon Web Services), để lưu trữ cơ sở dữ liệu trên máy  chủ và cung cấp các dịch vụ khác cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đồng ý không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào mà họ có thể truy cập trong khi cung cấp dịch vụ cho VNDC trừ khi được chỉ định bởi chúng tôi và trừ những mục đích cơ bản nhất của dịch vụ.

Không đi ngược lại qui định của Thỏa thuận này nhưng chúng tôi có thể lưu giữ hoặc cung cấp những thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nghị định hoặc theo yêu cầu của pháp luật, để bảo vệ sự an toàn/tài sản hay quyền của VNDC cũng như là của những người khác. Tuy nhiên không có điều nào trong chính sách này nhằm hạn chế quyền bảo vệ trước pháp luật hay những cáo buộc, mà bạn có thể có, đối với bên thứ ba hoặc yêu cầu cung cấp thông tin của bạn từ chính phủ.

Nếu VNDC bị phá sản, sáp nhập, mua lại, tái tổ chức, bán tài sản, hoặc những giao dịch tương tự, thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển giao như là một phần của giao dịch đó. Những thỏa thuận trong Chính sách này vẫn sẽ được áp dụng cho thông tin của bạn khi chuyển giao cho pháp nhân mới, trong đó có quyền yêu cầu gỡ bỏ  thông tin để  ngừng sử dụng dịch vụ.

Khi Khách hàng sử dụng platform của chúng tôi theo dưới danh nghĩa của họ, chúng tôi sẽ không có được thông tin của bạn và Khách hàng của chúng tôi sẽ quyết định người mà họ sẽ chia sẻ thông tin của bạn. Vì vậy, hãy xem lại chính sách bảo mật của họ.

    6    CHÚNG TÔI LƯU THÔNG TIN CỦA BẠN Ở ĐÂU

Tính đến ngày cập nhật của chính sách này, chúng tôi lưu trữ thông tin ở Việt Nam. Chúng tôi có thể bổ xung nơi lưu trữ ở Singapre, Japan, Hongkong, Châu Âu hoặc Mỹ mà không cần thông báo.

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu từ đất nước của bạn tới các nước khác khi liên quan tới việc lưu trữ, xử lý dữ liệu, đáp ứng yêu cầu của bạn và vận hành các dịch vụ. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn trong EU, dữ liệu của bạn sẽ không đợcc chuyển ra khỏi EU.

Lưu ý rằng mỗi quốc gia đều có luật riêng về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, một số trong đó có thể ít nghiêm ngặt hơn so với đất nước của bạn.

Khi Khách hàng vận hành platform của chúng tôi dưới danh nghĩa của họ, họ sẽ quyết định nơi lưu trữ thông tin của bạn.

    7    CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong các hồ sơ kinh doanh thông thường khi bạn là người sử dụng của các dịch vụ được cung cấp bởi Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng lưu giữ thông tin này trong 24 tháng kể từ lần cuối cùng bạn sử dụng dịch vụ hoặc cho đến khi nó không còn cần thiết cho các mục đích thu thập.

Khi Khách hàng hoạt động platform của chúng tôi dưới danh nghĩa của họ, họ sẽ quyết định thông tin của bạn được giữ lại bao lâu.

    8    NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của các dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ và thu thập được. Một khi thông tin được thu thập bởi các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi thường mã hóa nó khi di chuyển giữa các dịch vụ nội bộ của mình, và mã hóa khi nó được lưu trữ. Chúng tôi cũng thực hiện những bước như sử dụng tường lửa, cơ chế xác thực để bảo vệ thông tin của bạn và ngăn chặn truy cập trái phép.

Thông tin về dịch định vị thiết bị di động được chuyển giao một cách an toàn và sau đó “băm” trước khi nó được lưu trữ trên máy chủ. Khi một địa chỉ MAC được băm, chúng tôi sẽ không cố gắng để xác định lại địa chỉ MAC gốc từ dữ liệu đó. Dữ liệu băm sẽ không thể khôi phục lại địa chỉ MAC của thiết bị bởi một bên thứ ba.

Khi Khách hàng hoạt động trên platform của chúng tôi dưới danh nghĩa của họ, họ sẽ phải có trách nhiệm duy trì an toàn cho thông tin của bạn.

    9    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHO TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi trừ khi chúng tôi có được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi trên platform của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng nhanh càng tốt.

Nếu bạn nhận thấy rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  hello@vndc.vn

Khi Khách hàng hoạt động trên platform của chúng tôi dưới danh nghĩa của họ, họ sẽ phải có trách nhiệm duy trì các chính sách bảo mật cho trẻ em.

10.   TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa các thông tin về bạn, bạn có thể gửi một yêu cầu đến  hello@vndc.vn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để xác định bạn và xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện theo yêu cầu của bạn.

Khi Khách hàng hoạt động trên platform của chúng tôi dưới danh nghĩa của họ, xin vui lòng gửi yêu cầu trực tiếp tới họ.

11    LỰA CHỌN KHÔNG TIẾT LỘ DỊCH VỤ ĐỊNH VỊ VÀ CÁC SỬ DỤNG KHÁC

Nếu bạn không muốn thiết bị của bạn được dò tìm bởi Dịch vụ định vị điện thoại, bạn có thể không tham gia bằng cách gửi địa chỉ MAC của bạn tới hello@vndc.vn. Chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ dữ liệu hiện có về địa chỉ MAC đó và sẽ không thu thập thêm dữ liệu về địa chỉ MAC đó trong tương lai. Nếu bạn sử dụng một thiết bị iOS 8, xin vui lòng lưu ý rằng bạn có thể phải gửi nó nhiều lần vì địa chỉ MAC của thiết bị iOS 8 thay đổi theo định kỳ. Vì vậy, việc bỏ chọn sẽ được thiết lập lại khi địa chỉ MAC của thiết bị thay đổi.

Bạn cũng có thể chọn “không tham gia” quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba (ngoại trừ các Khách hàng của chúng tôi và những yêu cầu cần thiết cho các hoạt động của chúng tôi), hoặc không muốn nhận các thông báo từ chúng tôi, bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi tại hello@vndc.vn. Khách hàng của chúng tôi có thể có quy định riêng trong chính sách bảo mật của họ, vì vậy bạn cũng nên xem xét kỹ chính sách của họ.

Việc gửi cho chúng tôi yêu cầu “không tham gia” của bạn sẽ không loại bạn ra khỏi chính sách liên lạc, chính sách chia sẻ hoặc chính sách về dịch vụ định vị điện thoại của Khách hàng chúng tôi; bạn cần phải đưa ra yêu cầu “không tham gia” cho từng dịch vụ riêng biệt nếu bạn muốn làm như vậy.

12    SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH

Theo thời gian, chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật để tương thích với các tính năng mới hoặc vì lý do khác. Khi thay đổi đó xảy ra, bạn có thể xem phiên bản mới của chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi. Nếu sự thay đổi này làm thay đổi quyền và cam kết của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực để thông báo cho bạn về những thay đổi đó. Ví dụ, chúng tôi có thể tạo ra pop-up hoặc thông báo tương tự khi bạn truy cập các dịch vụ lần đầu tiên sau khi thay đổi được thực hiện. Việc bạn sử dụng platform sau ngày hiệu lực của những thay đổi được xem là  công nhận các điều khoản sửa đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng các điều khoản đã sửa đổi đối với thông tin đã thu thập được, liên quan tới bất kỳ yêu cầu pháp lý hợp lệ nào. Chúng tôi đề nghị bạn xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi một cách thường xuyên để biết khi nào có thay đổi.

Khi Khách hàng hoạt động trên platform của chúng tôi dưới danh nghĩa của họ, xin vui lòng tham khảo chính sách sửa đổi của họ trực tiếp.

13    LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về chính sách này, xin vui lòng liên hệ với VNDC theo thông tin liên lạc sau đây:
Công ty TNHH Công nghệ VNDC

Tòa nhà Charmington, 181 Cao Thắng, phường 12, Q.10, HCM

Phone: 0888 99 8181

Email: hello@vndc.vn